Podjetje KOPLAST d.o.o. sledi razvoju in želi z krepiti kompetence, nadgraditi poslovne procese z e-poslovanjem, povečati prisotnost v digitalnih oblikah in uspešno predstavljati svoje proizvode na tujih trgih.

Naziv projekta: E-Poslovanje KOPLAST 2018

Kratica projekta: E-KOPLAST

Namen: Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Cilj: V okviru izvajanja projekta bo posodobljena spletna stran za kvalitetno predstavitev naših izdelkov na tujih tržiščih. S tem se bomo približali potencialnim kupcem na tujih trgih in okrepili svojo prodajo. Spletna trgovina bo omogočala nakupe kjerkoli in kadarkoli. Izvedli bomo ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih in vodstvenega kadra, da bodo lažje delovali ob prenovljenih poslovnih procesih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.